Политика за поверителност

С натискане на „Продължи“, Вие ни давате разрешение да Ви изпращаме имейли свързани с нашите оферти. Ако решите, че не желаете да получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време, като използвате линка в долната част на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки човек, който посещава нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност предоставя уведомление за стандартите и условията, при които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетители на сайтове в световната мрежа интернет, притежавани и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази декларация за поверителност предоставя уведомление за практиките ни по събиране на информация и начините, по които вашата информация може да се използва. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля проверявайте периодично тази информация.

А. Лично-Идентифицируема Информация:

Софтуерът обикновено получава специфични данни за своите посетители на уебсайта само когато тази информация се предоставя доброволно, например когато нашите посетители изискват информация, закупуват или се записват за услуги, отварят билет за запитване към клиентската поддръжка, предоставят информация от резюмето си за възможности за работа или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато направите покупка, използвате кредитна карта за заплащане на услуги, изпращате резюме или поискате определена информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще се използва за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали искате или не искате Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация за вашите услуги на Софтуера. Без инструкции от вас, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуера, упълномощените агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има връзки и чиито предложения може да ви интересуват.

Примерите, посочени в тези материали, не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалби. Възможността за печалби зависи изцяло от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и полаганият труд. Ние не предлагаме това като „схема за бързо обогатяване“, и нито Вие трябва да го разглеждате по този начин.

B. Нелично-идентифицираща (обща) информация:

Основно, софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Обикновено тя включва информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените уеб сайтове на софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от обслужване на клиента и уеб сайта. За тази цел използваме определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирани информации за услугите на софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с каквито и да било самолични информации. Можете да настроите вашия браузър да ви уведомява, когато получите бисквитка, и можете да я откажете.

C. Твоят уебсайт, сървър, информационна дъска, форум, сайтове на трети страни, хоствани от софтуера:

Информация, която разкривате в публично пространство, включително на всяка дъска с обяви, чат стая или уебсайт, които Софтуерът може да предложи като част от услугите на Софтуерът за вас, е достъпна за всеки друг, който посети това пространство. Софтуерът не може да осигури защита на информацията, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на Софтуеръта съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, непроизводни на Софтуерът. Софтуерът не може да запази никаква информация, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

Д. Изключения и Ограничения:

Независимо от предходното и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът напълно сътрудничи с органите на държавата, общината и федерацията във всяко разследване, свързано със съдържание (включително лични или частни електронни комуникации, изпращани до Софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на какъвто и да е потребител на Услугата и предприема разумни мерки за защита на собствените си права. За ограниченията на постигането на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът може да бъде принуден да разкрие лична идентифицируема информация. Освен това, Софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация от всякакъв вид, за да удовлетвори всяко законодателство, регламент или заявка на правителството; ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работата на Софтуера; или за защита на правата или имуществото на Софтуера или другите. Във връзка с потенциалната продажба или прехвърляне на всяко от своите интереси в Софтуера и Софтуера и други сайтове, притежавани от компанията, Софтуерът запазва правото си да продава или прехвърля Вашата информация (включително, но не само името, адресната информация и другата информация, предоставена от Вас на Софтуера) на трета страна, която се занимава с комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде приемникът на Софтуера по отношение на поддържането и защитата на информацията, събрана и поддържана от Софтуера; и съгласява се с задълженията на настоящото изявление за политика.