Zásady ochrany osobních údajů

Klepnutím na tlačítko „Pokračovat“ nám udělujete povolení zasílat vám e-maily ohledně našich nabídek. Pokud se rozhodnete již neobdržovat žádné e-maily, kdykoli se můžete odhlásit kliknutím dolů na každý e-mail.

Software respektuje soukromí každé osoby, která navštěvuje naše webové stránky. Tato zásada ochrany osobních údajů uvádí normy a podmínky, pod kterými Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky webových stránek vlastněných a provozovaných Softwarem, včetně Softwaru a Softwaru. Tato zásada ochrany osobních údajů uvádí informace o našich postupech sběru informací a způsobech, kterými mohou být vaše informace využívány. Tato politika se může čas od času měnit, takže se prosím pravidelně vraťte a přezkoumejte tyto informace.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle dostává specifická data o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když takové informace jsou poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci žádají o informace, kupují nebo se přihlašují k službám, otevřou lístek s dotazem do zákaznické podpory, poskytnou informace o svém životopisu pro pracovní příležitosti nebo nám pošlou e-mail. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, platbě za služby platební kartou, odeslání životopisu nebo požadování určitých typů informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Softwaru prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k plnění vašeho konkrétního požadavku. Většinou budete mít možnost zvolit, zda chcete, nebo nechcete, aby Software tuto informaci použil pro další účely. Software si vyhrazuje právo posílat vám bulletiny a další důležité informace o službách Softwaru. Pokud nedostaneme žádná pokyny od vás, může Software využít informace, které poskytnete, abyste byli informováni o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností Software, autorizovanými agenty Softwaru a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Softwaru spolupracuje a jejichž nabídky by mohly být pro vás zajímavé.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako slib nebo záruku příjmů. Potenciál na výdělky je zcela závislý na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí, které do toho vkládá. Nesprávně to vykládáme jako „schéma k bohatství“ a neměli byste to tak vnímat.

B. Neosobní identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně software automaticky sbírá některé obecné informace. Obecné informace neprozrazují totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o přidělené internetové adrese vašeho počítače, počet a frekvenci návštěvníků a navštívených stránkách softwaru. Software shromažďuje tyto informace za účelem určení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. K tomu používáme určité technologie, včetně „cookies” (technologie, která může být použita k poskytování na míru šité informace o službách softwaru). Software nespojuje informace, které jsou sbírány tímto způsobem s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete si nastavit váš prohlížeč tak, aby vás upozornil, když obdržíte cookie, a můžete ji odmítnout.

C. Váš Software hostovaný web, server, nástěnky, fórum, Třetí strany stránky:

Informace, které zveřejníte ve veřejném prostoru, včetně libovolné nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou Software hostuje jako součást služeb, jsou dostupné všem ostatním návštěvníkům tohoto prostoru. Software není schopen chránit žádné informace, které ve těchto místech zveřejníte. Kromě toho webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran, které nejsou spojeny se Softwarem. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně soukromí těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Bez ohledu na výše uvedené a s dodržením platných zákonů plně spolupracuje Software se státními, místními a federálními úředníky při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s jakýmkoli obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených do Softwaru) nebo údajnou protiprávní činností jakéhokoli uživatele Služby a přijímá opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účelem uskutečnění této spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být Software nucen zveřejnit osobní identifikovatelné informace. Kromě toho může Software zvolit monitorovat oblasti komunikace v jakýchkoli formách, aby splnil jakýkoli zákon, nařízení nebo žádost vlády; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provoz Softwaru; nebo pro ochranu práv nebo majetku Softwaru nebo třetích osob. V souvislosti se potenciální prodejem nebo převodem svých podílů v Softwaru a Softwaru a jiných webových stránek vlastněných společností si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně jména, adresy a dalších informací, které jste poskytli Softwaru) třetí straně zaměřující se na komunikační produkty nebo služby; souhlasí s tím, že bude nástupcem Softwaru ve vztahu k údržbě a ochraně informací shromážděných a zajišťovaných Softwarem; a souhlasí s povinnostmi této zásady.