Privacybeleid

Door te klikken op “Doorgaan”, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de Software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers aan sites op het World Wide Web wordt verstrekt en eigendom zijn van en worden beheerd door de Software, inclusief de Software en de Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Deze beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer deze informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, producten kopen of zich inschrijven voor diensten, een klantenondersteuningsaanvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie opvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, zal het worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software diensten te sturen. Als er geen instructies van u zijn, kan De Software de informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door het De Software-bedrijvennetwerk, geautoriseerde agenten van De Software en andere leveranciers van goederen en diensten waar De Software relaties mee heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet gezien worden als een belofte of garantie op inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij beweren niet dat dit een ‘word snel rijk plan’ is, en dat zou u ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enige generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van klantenservice en websitebehoeften. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de software services te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, prikborden, forum, externe sites:

Informatie die u bekendmaakt in een openbare ruimte, inclusief op elk prikbord, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software-services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u bekendmaakt op deze locaties. Bovendien bevatten The Software-websites links naar sites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk bekendmaakt op deze sites en raadt u aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren bij elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar de software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om zijn eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan het zijn dat de software verplicht is om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of verzoek van de overheid; indien een dergelijke bekendmaking nodig of passend is om de software te laten werken; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie te verkopen of over te dragen (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt om op te treden als opvolger van de software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en instemt met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.