Polityka prywatności

Klikając „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony internetowe należące do Oprogramowania i obsługiwane przez nie, w tym strony Oprogramowania i Oprogramowania. Niniejsza polityka prywatności informuje o naszych praktykach gromadzenia informacji oraz o sposobach, w jakich Twoje dane mogą być wykorzystywane. Polityka ta może się zmieniać, dlatego prosimy regularnie sprawdzać te informacje.

A. Dane identyfikujące osobiście:

Oprogramowanie zwykle otrzymuje konkretne dane dotyczące swoich użytkowników tylko wtedy, gdy informacje te są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zapytanie wsparcia klienta, dostarczają informacji zawartych w życiorysie dla możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają, abyś nam przekazał informacje, takie jak w przypadku dokonania zakupu, użycia karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesłanie życiorysu lub zgłoszenie konkretnego rodzaju informacji. Gdy przekazujesz dane osobowe dla Oprogramowania poprzez jedną z naszych stron internetowych, będą one używane w celu spełnienia twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby Oprogramowanie używało tych informacji w celach dodatkowych. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. Bez żadnych wskazówek z Twojej strony, Oprogramowanie może użyć informacji, które nam przekazujesz, aby informować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm Oprogramowania, autoryzowanych agentów Oprogramowania oraz innych dostawców dóbr i usług, z którymi Oprogramowanie ma relacje i którego oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady przedstawione w tych materiałach nie mają być traktowane jako obietnica lub gwarancja osiągania zarobków. Potencjał zarobków zależy w pełni od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik oraz wysiłku włożonego w to. Nie przedstawiamy tego jako „schematu szybkiego wzbogacenia”, i nie powinieneś tego tak traktować.

B. Informacje ogólne (nienadające się do identyfikacji osoby):

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie automatycznie gromadzi pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do Twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych witrynach oprogramowania. Oprogramowanie gromadzi te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Robimy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, która może być używana do dostarczania odwiedzającemu dostosowanych informacji o usługach oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zbieranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby powiadamiała Cię, gdy otrzymasz ciasteczko, i możesz je odrzucić.

C. Twoja witryna uruchamiana na oprogramowaniu, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, w pokoju czatowym lub na stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować dla Ciebie w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla wszystkich odwiedzających tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może zabezpieczyć żadnych informacji, które ujawnisz na tych miejscach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają odnośniki do stron należących do stron trzecich niezwiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach, i zaleca przeczytanie oświadczeń polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Bez względu na powyższe i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z przedstawicielami stanowymi, lokalnymi i federalnymi w ramach jakiejkolwiek śledztwa dotyczącego jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomo nielegalnych działań dowolnego użytkownika usługi, podejmując rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu dokonania ww. współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji dowolnego rodzaju w celu spełnienia przepisów prawa, regulacji lub żądania rządu; jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne lub stosowne do funkcjonowania Oprogramowania, lub do ochrony praw lub majątku Oprogramowania lub innych. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części udziałów w Oprogramowaniu oraz Oprogramowaniu i innych stronach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie ograniczając się do imienia, adresu i innych informacji podanych Oprogramowaniu) do podmiotu trzeciego, który koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgodzi się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; oraz zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia polityki.