Zásady ochrany osobných údajov

Po kliknutí na tlačidlo ‘Pokračovať’ nám dávate povolenie posielat vám e-maily o našich ponukách. Ak sa rozhodnete neprijímať ďalšie e-maily, vždy sa môžete kedykoľvek odhlásiť na konci každého e-mailu.

Softvér dodržiava súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto vyhlásenie o ochrane súkromia upozorňuje na normy a podmienky, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií, ktoré poskytujú návštevníci stránok na svetovej sieti, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto vyhlásenie o ochrane súkromia upozorňuje na naše praktiky zberu informácií a spôsoby, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže meniť, preto sa pravidelne vráťte na túto stránku, aby ste si prečítali tieto informácie.

A. Osobne údaje:

Softvér typicky dostáva špecifické údaje o návštevníkoch svojej webovej stránky len v prípade, že takéto informácie sú poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci žiadajú o informácie, nakupujú alebo sa prihlasujú na služby, otvárajú lístok na zákaznícku podporu, poskytujú životopisové informácie pre príležitosti zamestnania alebo nám posielajú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď nakupujete, používate kreditnú kartu na platbu za služby, predkladáte svoj životopis alebo žiadate o určité typy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. Väčšinou budete mať možnosť vybrať si, či sa chcete alebo nechcete, aby Softvér používal tieto informácie pre ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo, vo svojom uvážení, poslať vám informačné bulletinové a ďalšie dôležité informácie o vašich službách od Softvéru. Ak nenastanú žiadne pokyny od vás, Softvér môže použiť informácie, ktoré poskytujete, na informovanie vás o ďalších službách a výrobkoch ponúkaných spoločnosťou The Software, o autorizovaných agentoch Softvéru a iných poskytovateľoch tovarov a služieb, s ktorými má Softvér vzťahy a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nemajú byť brané ako záruka alebo záruka zárobkov. Možnosť zarábania závisí úplne od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie vynaložené. Netvrdíme, že je to ‘zbohatnutie’, a ani by ste to nemali vnímať takto.

B. Neosobne identifikovateľné (Všeobecné) informácie:

Všeobecne platí, že softvér automaticky zhromažďuje niekoľko generických informácií. Generické informácie neodhalujú identitu návštevníka. Zvyčajne obsahujú informácie o internetovej adrese pridelenéj vašemu počítaču, počte a frekvencii návštevníkov a navštívených webových stránkach The Software. Softvér zhromažďuje tieto informácie za účelom určenia potrieb zákazníckej podpory a webových stránok. Toto dosiahneme pomocou určitých technológií, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže byť použitá na poskytovanie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách The Software). Softvér nespája informácie zhromaždené týmto spôsobom s akýmkoľvek osobne identifikovateľným informáciám. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozornil prijatí súboru cookie a môžete to odmietnuť.

C. Váš webový server hostil software, nástěnky, fórum, třetí strany stránky:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane aplacek, diskusných miestností alebo webových stránok, ktoré Softvér môže pre vás hostovať ako súčasť vašich služieb Softvéru, sú prístupné pre kohokoľvek, kto navštívi toto miesto. Softvér nemôže zabezpečiť žiadne informácie, ktoré uverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky Softvéru obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám nesúvisiacim so Softvérom. Softvér nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete uverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o zásadách ochrany osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Pomimo toho a v súlade s platnými zákonmi, Softvér plne spolupracuje s úradníkmi štátu, miestnymi a federálnymi úradníkmi v akejkoľvek vyšetrovateľskej činnosti súvisiacej s akýmkoľvek obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných Softvéru) alebo údajným nezákonným aktivitám akéhokoľvek užívateľa Služby a vykonáva primerané opatrenia na ochranu svojich patentových práv. Za účelom dosiahnutia takéhoto vykonávania spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť vyžadované poskytnutie osobne identifikovateľných informácií. Okrem toho si Softvér môže vyhradiť právo monitorovať oblasti komunikácie a akéhokoľvek druhu, aby uspokojil akýkoľvek zákon, nariadenie alebo žiadosť vlády; ak je takéto poskytnutie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzkovanie Softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnou predajom alebo prevodom akýchkoľvek záujmov voči Softvéru a Softvéru a ďalších stránkach vlastnených spoločnosťou, si Softvér vyhradzuje právo predať alebo preniesť vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzených na vaše meno, adresné informácie a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretej strane, ktorá sa špecializuje na komunikačné produkty alebo služby; súhlasí s tým, že sa stane nástupcom záujmov Softvéru z hľadiska údržby a ochrany informácií zhromaždených a udržiavaných Softvérom; a súhlasí s povinnosťami stanovenými v tejto zásade.