Pogoji

PREDMET IN SPREMEMBA POGODBE

S strinjanjem s pogoji, določenimi v Pogodbi, se strinjate z njihovo uporabo Spletne strani. Pogodba predstavlja edino in izključno pogodbo med vami in Programsko opremo v zvezi z vašo uporabo Spletne strani in nadomesti vse prejšnje ali sodobne pogodbe, izjave, garancije in/ali sporazume, ki se nanašajo na Spletno stran. Pogodbo lahko po lastni presoji spreminjamo kadarkoli, brez posebnega obvestila vam. Najnovejšo Pogodbo bomo objavili na Spletni strani in pred uporabo Spletne strani si jo morate pregledati. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje, navedene v Pogodbi, ki so veljavni v danem trenutku. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVKI

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko vstopijo v pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavnim zakonom. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustreznih naročilnih obrazcev lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih oseb. Programska oprema ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na noben način za vašo nesposobnost pridobitve izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem ali končnimi potrošniki izdelka. Razumete in se strinjate, da programska oprema ne bo odgovorna vam ali tretji osebi za kakršno koli zahtevo v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ponujenimi na spletni strani.

TEKMOVANJA

Od časa do časa TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko tekmovanj. Z zagotavljanjem pravih in točnih informacij v zvezi s prijavnico za ustrezno tekmovanje in s soglasjem k uradnim pravilom tekmovanja, ki veljajo za vsako tekmovanje, lahko vstopite v tekmovanja in si zagotovite možnost osvojitve promocijskih nagrad, ki so na voljo preko vsakega tekmovanja. Za vstop v tekmovanja, ki so objavljena na spletni strani, morate najprej v celoti izpolniti ustrezno prijavnico. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, točne, aktualne in popolne podatke o registraciji za tekmovanje. TheSoftware ima pravico zavrniti katerikoli podatek o registraciji za tekmovanje, če ugotovi, po lastni izključni presoji podjetja TheSoftware, da: (i) ste v kršitvi katerega koli dela pogodbe; in / ali (ii) podatek o registraciji za tekmovanje, ki ste ga posredovali, je nepopoln, goljufiv, podvojen ali kako drugače nesprejemljiv. TheSoftware si lahko kadarkoli in po lastni presoji spremeni kriterije za registracijske podatke.

LICENCA DOVOLJENJE

Kot uporabnik spletne strani vam je podeljena neizključna, neprenosljiva, preklicna in omejena licenca za dostopanje in uporabo spletne strani, vsebin in pripadajočega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli iz kakršnega koli razloga prekine to licenco. Spletno stran in vsebine lahko uporabljate na enem računalniku za lastne osebne in nekomercialne namene. Noben del spletne strani, vsebin, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za iskanje informacij, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebin, tekmovanj in/ali storitev ali njihovega dela ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstaviti, reverzno inženirati ali prenesti. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine za motenje ali poskus motenja pravilnega delovanja spletne strani. Ne smete izvajati nobenega dejanja, ki bi nesorazmerno obremenjevalo infrastrukturo programa TheSoftware. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebin, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, prevod v magnetno obliko, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z ustreznimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Prepovedano je kopiranje, ponovna distribucija, objava ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistemska pridobitev gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali kakršnim koli drugim načinom strganja podatkov za ustvarjanje ali sestavljanje neposrednega ali posrednega zbiranja, kompilacije, podatkovne zbirke ali imenika brez pisnega dovoljenja TheSoftware je prepovedana. Ne pridobite lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate na spletni strani, vsebini, tekmovanjih in/ali storitvah. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali preko storitev s strani TheSoftware ne predstavlja odrekanja katerekoli pravice do takih informacij in/ali gradiva. Znamka TheSoftware in logotip ter vsi povezani grafični elementi, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali preko storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba katerekoli blagovne znamke brez izrecnega pisnega dovoljenja ustrezne lastnika je prepovedana.

Povezava na spletno mesto, so-brandoanje, “framing” in/ali sklicevanje na spletno mesto je prepovedano.

Razen če je izrecno dovoljeno s strani TheSoftware, nihče ne sme ustvariti povezave s spletnim mestom ali njegovimi deli (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, znamčenje ali avtorski material) na svoje spletno mesto ali spletni prostor iz katerega koli razloga. Poleg tega je striktno prepovedano “framing” spletnega mesta in/ali sklicovanje na enotni lokator virov (URL) spletnega mesta v katerem koli komercialnem ali nekomercialnem mediju brez predhodnega pisnega dovoljenja TheSoftware. Posebej se strinjate, da s spletnim mestom sodelujete pri odstranjevanju ali prenehanju kakršne koli takšne vsebine ali dejavnosti. Tuja priznavaš, da si odgovoren za vse škode, povezane s tem.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavijo na spletni strani.

POGOVOR O ODGOVORNOSTI ZARADI ŠKODE, KI JE NASTALA ZARADI PRENOSA

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne jamči, da so takšni prenosi brez škodljivih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

APTACIJA

Strinjate se, da boste napolnili in ohranili TheSoftware, vsak njihov starš, podružnico in povezane družbe ter vsakega njihovega člana, uradnika, direktorja, zaposlenega, agenta, soustvarjalca in/ali drugega partnerja brez škode in proti kateremu koli in vsem tožbam, stroškom (vključno z razumnimi stroški odvetnikov), škodami, tožbami, stroški, zahtevami in/ali sodbami, ki jih lahko kakršna koli tretja stranka sproži zaradi vaše uporabe Spletnega mesta, Storitev, Vsebin in/ali sodelovanja v katerem koli Tekmovanju; zaradi vašega kršenja Pogodbe in/ali zaradi kršitve pravic drugega posameznika in/ali entitete. Določbe tega odstavka koristijo TheSoftware, vsak njihov starš, podružnica in/ali povezana družba ter vsakemu njihovemu uradniku, direktorju, članu, zaposlenemu, agentu, delničarju, dajalcu licenc, dobavitelju in/ali odvetniku. Vsaka od teh oseb in entitet ima pravico, da te določbe uveljavlja in izvršuje neposredno proti vam v svojem imenu.

TRETJE OSEBNE SPLETNE STRANI

Spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani in/ali vam napoti k drugim virom na svetovnem spletu, vključno, vendar ne omejeno, na tiste, ki jih lastijo in upravljajo tretje osebe. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri, se s tem strinjate in priznavate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani tretjih oseb in/ali virov. Prav tako TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren za kakršnekoli pogoje, pravilnike o zasebnosti, vsebine, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih straneh tretjih oseb ali virih, ali za morebitno škodo in/ali izgubo, ki izhajata iz tega.

IZJAVA O ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o registraciji in/ali gradiv, ki jih predložite prek spletne strani ali v povezavi z njo, je podvržena naši Izjavi o zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletne strani in vseh drugih osebno prepoznavnih informacij, ki ste jih posredovali, v skladu s pogoji naše Izjave o zasebnosti. Če želite ogledati našo Izjavo o zasebnosti, kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da poškoduje, uniči, posega, poškoduje in/ali kako drugače vpliva na delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo dosledno zasledoval vse možne ukrepe proti vsakemu kršitelju, posamezniku ali entiteti, v največji možni meri, ki jih dovoljujeta zakon in pravičnost.