Privacybeleid

Door op

De software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de software, inclusief de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus kom regelmatig terug om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over de bezoekers van haar website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenservice-onderzoek openen, cv-informatie verstrekken voor arbeidskansen, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw cv indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan de software via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u al dan niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services te sturen. Zonder enige instructies van u kan de software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de familie van bedrijven van de software, door de geautoriseerde agenten van de software en door andere goederen- en dienstenverleners waarmee de software relaties heeft en wiens aanbiedingen mogelijk interessant voor u zouden kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet als een belofte of garantie van inkomsten worden beschouwd. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanningen gebruikt. Wij beweren niet dat dit een ‘snel rijk worden’-schema is, en dat zou je ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw De door Software gehoste website, server, bulletinboards, forum, Websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties bekendmaakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u op deze sites bekendmaakt en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettemin en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de software volledig samen met lokale, staats- en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van een dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan de software worden verplicht om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijke bekendmaking nodig of passend is om de software te bedienen; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die is verzameld en bewaard door de software; en instemt met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.