Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden till dig om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot några fler e-postmeddelanden, kan du alltid avanmäla dig när som helst längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger information om de standarder och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som tillhandahålls av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna integritetspolicy ger information om våra uppgiftssamlingssätt och hur din information kan användas. Policyn kan ändras över tid, så kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis endast specifik information om sina webbplatsbesökare när sådan information frivilligt lämnas, till exempel när våra besökare begär information, köper eller registrerar sig för tjänster, öppnar ett ärendesupportärende, lämnar in sin CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör en köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär vissa typer av information. När du ger personligt identifierbar information till Programvaran genom en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ha möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, skicka bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster. Om du inte ger några instruktioner, kan Programvaran använda den information du lämnar till oss för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarufamiljen, auktoriserade agenter för Programvaran och andra företag och tjänsteleverantörer som Programvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exempel i dessa material ska inte betraktas som en löfte eller garanti om intäkter. Intäktspotentialen är helt beroende av den person som använder vår produkt, idéer, tekniker och ansträngning som läggs ner. Vi påstår inte att detta är en ”bli rik snabbt”-plan, och du bör inte heller betrakta det som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den inkluderar vanligtvis information om internetadressen tilldelad din dator, antalet och frekvensen av besökare samt vilka platser som besökts av programvaran. Programvaran samlar in denna information i begränsat syfte att fastställa behoven av kundservice och webbplatsen. Vi uppnår detta genom att använda vissa tekniker, inklusive “kakor” (en teknik som kan användas för att ge besökaren anpassad information om programvaran). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personidentiferbar information. Du kan ställa in din webbläsare att meddela dig när du tar emot en kaka och du kan vägra den.

C. Din webbplats som värd The Software, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på en anslagstavla, chattrum eller webbplats som Programvaran kan erbjuda som en del av dina Programvarutjänster, är tillgänglig för alla andra besökare på den platsen. Programvaran kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller Programvarans webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje orelaterade parter till Programvaran. Programvaran kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa platser och rekommenderar att du granskar integritetspolicys för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Trots ovanstående och i enlighet med gällande lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala myndigheter i alla utredningar som rör innehållet (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av tjänsten, och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderättigheter. För att uppnå samarbetet och vidta åtgärderna kan det vara nödvändigt för programvaran att lämna ut personligt identifierbar information i enlighet med gällande lagar. Dessutom kan programvaran välja att övervaka områden för kommunikation av något slag för att uppfylla lagar, regler eller regeringsförfrågningar; om sådan utlämning är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomen för programvaran eller andra. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av dess intressen i programvaran och programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra dina uppgifter (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information som du lämnade till programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller -tjänster; samtycker till att vara programvarans efterträdare när det gäller underhåll och skydd av information som samlats in och bibehållits av programvaran; och samtycker till skyldigheterna i denna policyförklaring.