Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn cho phép chúng tôi gửi email về các ưu đãi của chúng tôi cho bạn. Nếu bạn chọn không nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể từ chối bất cứ lúc nào ở cuối mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập vào các trang web thuộc sở hữu và điều hành bởi Phần mềm, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về thực tiễn thu thập thông tin của chúng tôi và cách thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ để xem lại thông tin này.

A. Thông tin nhận diện cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin đó được cung cấp tự nguyện, như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở một yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ lược về việc làm, hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin, ví dụ như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ của bạn, hoặc yêu cầu một loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân đến Phần mềm qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được cung cấp cơ hội để lựa chọn liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyền của nó, gửi cho bạn các thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của Phần mềm. Trừ khi có chỉ dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi các công ty liên quan đến Phần mềm, các đại lý được ủy quyền của Phần mềm và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm có quan hệ và có thể gây hứng thú cho bạn.

Các ví dụ trong những tài liệu này không nên được coi như một lời hứa hoặc bảo đảm về thu nhập. Khả năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực đưa ra. Chúng tôi không tự cao là một ‘kế hoạch làm giàu’, và bạn cũng không nên coi nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Chung):

Nói chung, Phần mềm thu thập một số thông tin chung một cách tự động. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất khách truy cập, và các trang web của Phần mềm được truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích giới hạn là xác định dịch vụ chăm sóc khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm ‘cookies’ (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân hoá về dịch vụ của Phần mềm). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân định danh nào. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để thông báo khi bạn nhận được một ‘cookie’ và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web của bạn chứa phần mềm, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, Trang web của Bên Thứ Ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong một không gian công cộng, bao gồm trên bất kỳ bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web mà Phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ Phần mềm của bạn, sẽ có sẵn cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong những địa điểm này. Ngoài ra, các trang web của Phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Phần mềm. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong những trang web này và đề nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Không kể đến những điều trước đây và tuân thủ các luật áp dụng, Phần mềm Hợp tác đầy đủ với các quan chức của các cấp chính quyền trong các cuộc điều tra liên quan đến nội dung (bao gồm thông tin cá nhân hoặc tin nhắn điện tử riêng tư được truyền đến Phần mềm) hoặc hoạt động bất hợp pháp tưởng chừng của bất kỳ người dùng nào dịch vụ, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích giới hạn hoàn thành hợp tác và các biện pháp đó và tuân thủ các luật áp dụng, Phần mềm có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận dạng. Ngoài ra, Phần mềm có thể chọn theo dõi các khu vực giao tiếp bất kỳ để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ; nếu việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc thích hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu của mình tại Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm giữ quyền bán hoặc chuyển thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn vào tên, địa chỉ thông tin và thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung kinh doanh trong các sản phẩm hoặc dịch vụ giao tiếp; đồng ý trở thành người kế nhiệm của Phần mềm đối với việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ của tuyên bố chính sách này.