Betingelser

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne angivet i aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og/eller tjenesteydelser accepterer du at overholde alle vilkår og betingelser i aftalen, der er gældende på dette tidspunkt. Derfor skal du regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante bestillingsformularer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der stilles til rådighed direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne produkter. TheSoftware påtager sig ikke ansvaret for, og garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne produkter er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSofware på ingen måde er ansvarlig eller erstatningspligtig for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er erstatningspligtig over for dig eller tredjepart for eventuelle krav i forbindelse med de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionelle præmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give korrekte og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrencebestemmelser, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage og have en chance for at vinde promotionelle præmier, der tilbydes via hver konkurrence. For at deltage i de konkurrencer, der er vist på websitet, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige oplysninger i forbindelse med konkurrencetilmeldingen. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmelding, hvor det i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn bliver fundet, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) de konkurrencetilmeldingsoplysninger, du har givet, er ufuldstændige, bedrageriske, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre tilmeldingsdatakriterierne efter eget skøn.

LICENSGODKENDELSE

Som bruger af hjemmesiden er du berettiget til en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid ophæve denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indarbejdes i nogen informationssøgningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, emulere, klone, leje ud, udleje, sælge, modificere, dekompilere, demontere, reverse-engineer eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i aftalen. Du må ikke anvende nogen enhed, software eller rutine for at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på softwares infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester kan ikke overføres.

RESSOURCER TILHØRENDERETTER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, samlingen, magnetiske oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre spørgsmål, der relaterer sig til hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne, er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, omfordeling, offentliggørelse eller salg af noget del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatisk beskaffenhed eller enhver anden form for webafskæring eller dataudvinding med henblik på at skabe eller samle, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller via hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelse af informationer eller materiale på hjemmesiden eller med hjælp fra tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen ret til sådanne informationer og/eller materialer. Navnet og logoet for TheSoftware, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne, er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ethvert varemærke uden den gældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSTED ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af TheSoftware, må ingen linke til webstedet eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) til deres websted eller weblokation af enhver grund. Ydermere er det strengt forbudt at “frame” webstedet og/eller referere til Uniform Resource Locator (“URL”) for webstedet i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden tidligere, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller ophøre med enhver sådan indholds- eller aktivitets. Du anerkender hermed, at du er ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette eventuelle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSAFVISNING FOR SKADE FORVOLDET VED DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og tilknyttede virksomheder, samt deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, medmærkepartnere og/eller andre partnere skadesløse over for enhver form for krav, udgifter (herunder rimelige advokathonorarer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, som tredjepart måtte fremsætte som følge af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i konkurrencer; (b) overtrædelse af denne aftale fra din side; og/eller (c) krænkelse af andre enkeltpersoners og/eller juridiske enheders rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede virksomheder, samt deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Enhver af disse enkeltpersoner og enheder har retten til direkte at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser mod dig selv.

TREDJEPARTS WEBSTEDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder men ikke begrænset til dem, der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsteder og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsteder og/eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, vilkår og betingelser, privatlivspolitik, indhold, annoncering, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsteder eller ressourcer eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK / BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af ​​hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, information, Registreringsdata og / eller materialer, som du indsender via eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge al information om din brug af hjemmesiden og eventuelle andre personligt identificerbare oplysninger, du giver os, i henhold til betingelserne i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik skal du Klik Her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er kunder hos TheSoftware eller ej, på at skade, ødelægge, manipulere, hærværksætte og/eller på anden vis forstyrre driften af ​​hjemmesiden, er en overtrædelse af både strafferetten og civilretten, og TheSoftware vil på en ihærdig måde forfølge alle retsmidler i denne forbindelse mod enhver overtræder, uanset om det er enkeltperson eller juridisk enhed, til det fuldest mulige omfang tilladt efter loven og retfærdighed.