Termini

SKOPU U MODIFIKAZZJONI TAL-KUNVENZJON

Inti taqbel mal-termini u l-kundizzjonijiet indikati fil-Kunvenzjoni dwar l-użu tiegħek tal-Website. Il-Kunvenzjoni tippreżenta l-isħaba u l-uniku kunvenzjoni bejn inti u s-Softwer tiegħek dwar l-użu tiegħek tal-Website. Id-dokument infurmativ li jintramaw apparti mill-Kunvenzjoni awtentika, jinjora kull kunvenzjoni ta’ qabel jew kontemporanji, rappreżentazzjonijiet, garanziji jew/f’użienja dwar il-Website. Nistgħu nickhawlu l-Kunvenzjoni fiż-żmien b’reġġa tagħna, mingħajr avviż specifiku lejn inti. L-aħħar Kunvenzjoni tiġi ppubblikata fuq il-Website, u għandek ikollok iħkim l-Kunvenzjoni qabel ma tuża l-Website. Permezz tar-rizorsa tiegħek fuq il-Website u/jew Servizzi, inti hekk tistgħu taqbel li osservi lill-termini u l-kondizzjonijiet kollha kontenuti fid-Dokument indikat f’twaqtu. Għalhekk, għandek hemm bżonn li tikkuntrolla din il-paġna regolarment għal aġġornamenti u/jew bidliet!

REKWIŻITI

Is-Sit e s-Servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu ikunu jidħlu f’kontratti legali skont il-liġi applikabbli. Is-Sit u s-Servizzi mhumiex intenzjonati għall-użu minn individwi ta’ taħt il-18-il sena. Jekk inti taħt it-18-il sena, m’għandekx permess li tuża u/jew taċċessa s-Sit u/jew is-Servizzi.

DESCRIZZJONI TAS-SERVIZZI

Servizzi tal-Vendor

Billi tirrimkja l-forom xieraq tad-dawl tal-ikel, tista’ tkun tistenna, jew tissottometti għal, xi prodotti u/jew servizzi determinati mill-websajt. Il-prodotti u/jew servizzi li jinkludu fuq il-websajt jistgħu jkunu jinkludu deskrijzzjonijiet li jingħataw direttament mill-manifatturi jew distibuturi terzi tar-prodotti. TheSoftware ma jirrappreżenta l-ebda garanzija li l-deskrijzzjonijiet tal-prodotti dawn huma korretti jew kompluti. Tifhim u tikkonċorda li TheSoftware mhix responsabbli jew kemxejn jegħla bejniethom għall-inkapaċità tiegħek li tistenna prodotti u/jew servizzi mill-websajt jew għal xi disputa ma’ salib tal-prodott, distributur u/konsumaturi tal-utenti finali. Tifhim u tikkonċorda li TheSoftware ma jkunx kemm qed jkun responsabbli lejek jew lejn xi terza parti jew elaborazzjoni li tgħid li hija konnessa ma’ xi prodotti u/jew servizzi li joffruti fuq il-websajt.

KONKORSI

Minn żmien għal żmien, TheSoftware joffri premji promozzjonali u żewġar oħra permezz ta’ Konkorsi. Billi tippjegħel informazzjoni veritaż u korretta konnessa mal-mod ta’ reġistrazzjoni tal-Konkors applikabbli, u tassistin mal-Kundizzjonijiet Uffiċjali tal-Konkors implikabbli għal kull Konkors, tista’ tidħol biex tkun taħt ċans biex tikseb il-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Konkors. Biex tidħol fil-Konkorsi presentati fuq is-Sit, għandek itlaq bl-ewwel il-formola applikabbli ta’ dħul sħiħa. Tistgħu taċċetta li tipprovdi Data tal-Konkors Reġistrazzjoni vera, korretta, kurrenti u kumplessa. TheSoftware għandha dritt li tirrikjeda kwalunkwe Data tal-Konkors Reġistrazzjoni fejn jiġi determinat, bla parti u esklussiva dizzjunzjoni ta’ TheSoftware, li: (i) inti qed infurmi kwalunkwe parti tal-Agreement; u/jew (ii) l-Data tal-Konkors Reġistrazzjoni liwaħda li għamilt hija inkumpluta, fraudolenta, duplikata jew inkonċepta. TheSoftware tista’ tmexxa l-kriterji tal-Data tal-Reġistrazzjoni f’kull ħin, fid-dizzjunzjoni tagħha waħda.

LIĊENZA GRANT

Bħala utent tal-websajt, għandek tħallsa għal liċenza mhux esklussiva, mhux trasferibbli, revokabbli u limitata biex taċċessa u tuża l-websajt, il-kontenut u l-material assoċjati skont l-akkord. Isoftware jista’ jwaqqaf din il-liċenza fi kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni. Tista’ tuża l-websajt u l-kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux kommerciali. Ebda part tal-websajt, il-kontenut, il-kuntenti u/jew is-servizzi ma jistax jiġi riprodott f’kwalunkwe forma jew inkoxxorati f’kwalunkwe sistema ta’ tħassib ta’ informazzjoni, elettronika jew mekkanika. M’għandekx tuża, tkopja, timula, klonja, ħallih, kiri, bimporta, modifika, dekumpila, skomponi, inġineru revers u trasferi l-websajt, il-kontenut, il-kuntenti u/jew is-servizzi jew part tar-riċevuti. Isoftware tirriserva kunjomu dik li mhix espliċitament mimħuna fl-akkord. M’għandekx tuża miż-żewġ soluzzjonijiet, is-software jew ir-rutina biex tinterferejjo u/jew tispiċċa tieħu għal dak li ġej fil-funzjonalità korekta tal-websajt. M’għandekx tieħu xogħol li jwassal għal bejjiegħ wieħed jew korrettament żgħir fuq l-infrastruttura ta ‘TheSoftware. Id-dritt tiegħek biex tuża l-websajt, il-kontenut, il-kontenuti u/jew is-servizzi mhux transferibbli.

DIRITTI DI PROPRIETÀ

I contenuti, l’organizzazione, i grafici, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito Web, ai Contenuti, ai Contest e ai Servizi sono protetti dai diritti d’autore, dai marchi registrati e da altri diritti di proprietà (inclusi, ma non limitati, a diritti di proprietà intellettuale) applicabili. È severamente vietato da parte tua copiare, redistribuire, pubblicare o vendere qualsiasi parte del Sito Web, dei Contenuti, dei Contest e/o dei Servizi. È anche vietato acquisire sistematicamente materiale dal Sito Web, dai Contenuti, dai Contest e/o dai Servizi tramite mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di scraping o estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware. Non acquisisci i diritti di proprietà su alcun contenuto, documento, software, servizio o altro materiale visualizzato o attraverso il Sito Web, i Contenuti, i Contest e/o i Servizi. La pubblicazione di informazioni o di materiale sul Sito Web o attraverso i Servizi da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutte le grafiche, icone e denominazioni di servizio associate, sono marchi registrati di TheSoftware. Tutti gli altri marchi presenti sul Sito Web o attraverso i Servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. È severamente vietato l’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto dell’effettivo proprietario.

L-Iperinkjar għal-is-sit, Ko-btandin, “Framing” u/ jew rifjerenza fis-sit huwa illegali.

Jekk m’hemm liċenzja espressa mill-TheSoftware, ma jistax kull persuna jagħmel iperlink għas-sit, jew parti miġbura minnu (inklużi, iżda mhux biss, logotipi, marki, il-mibnija jew materjal kopjat), għas-sit jew luġatairet web tagħhom għal xi raġuni. Aktar minn hekk, “framing” tas-Sit u/jew rifjerenza għall-Uniform Resource Locator (URL) tas-Sit fuq kwalunkwe miżuri kommerciali jew mhux-kommerciali, bla l-permess prjevat u skritt tal-ebda tip minn TheSoftware, huwa illegali b’mod assolut. Inti speċifikament taccetta li taqdi mal-Website biex tneħħi jew tnaqqas, kif japplika, kwalunkwe kontenut jew attività bħal din. Hawnhekk tispetta li se ssir responsabbli għal kwalunkwe dġajn relatat magħha.

EDITAZZJONI, TINFEDITA U MODIFIKAZZJONI

Nirriżervaw id-dritt f’saħħithu biss tagħna li nifhu u/ jew nibdelu xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li jidħol fil-Website.

DISKLUSSJONI DWAR IL-FEDDA LI TITTKAŻA MINN GĦARFAD

Il-viżitaturi jixtru l-informazzjoni mill-Websit b’riskju persuni. Is-Software ma jaggarantixxix li dawn l-tkabbir huma ħieles minn kodici kumpjunta għall-kompjuter inklużi, iżda mhux imlimitati għal virusi u glistożi.

Indennizzu

Accetti li condiżżjonijiet tiegħek biex tindemmnizza u tħossok responsabbli għall-ir-riżultati, kull waħda minn ġenituri, sussidjarji u affiljati tagħhom, u minn kull waħda minn membrihom, uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, ko-branders u/ jew partners oħra, kontra kwalunkwe pretensjoni u kullwaħda (inklużi l-ħlas tal-avukati raġunati), danni, żewġs, kosti, talbiet u/ jew sentenzi minn kwalunkwe partija tat-tielet, minħabba jew għar rapport tal- (a) użu tiegħek tal-websajt, Servizzi, Kontenut u/ jew eneġar ta ‘kontest kwalunkwe; (b) infurzar ta ‘d-disaġġ; u/ jew (c) vjolazzjoni tal-ħakki tal-individwu ieħor u/ jew entità. Il-proviżjonijiet ta ‘din il-paragraf huma mmirati għall-għajnuna tal-softwer, kull waħid minn ġeniturihom, sussidjarji u/ jew affiljati tagħhom, u kull waħid minn membrihom, uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, akzjonisti,utturi, fornituri u/ jew avukati. Kull waħid minn dawn il-individwi u entitajiet għandhom id-dritt li jassew u jinfurzaw dawn il-proviżjonijiet direttament kontra te, f’isemhom stess.

WEBSITES TA’ TERZI

Is-Sit Web jista’ jipprovdi linkijiet għall-websites tal-internet oħra u / jew jirreferi dwaruk għal sitjiet tal-internet u / jew risorsi oħrajn inklużi, iżda mhux imlimitati għar-rovisti ta’ Terzi. Minħabba li TheSoftware ma għandhiex kuntrull fuq din l-websites ta’ terzi u / jew risorsi, hawnhekk inti tistħajjel u tassew taqbel li l-Software mhix responsabbli għar-rovisti ta’ din l-websites ta’ terzi u / jew risorsi. Barra minn hekk, TheSoftware ma jistiedenx u mhux responsabbli jew riżultat ta’ termini u kuntrattijiet, politika tal-privatezza, kontenut, reklami, servizzi, prodotti u / jew materjali oħra fuq din l-websites ta’ terzi jew risorsi, jew għal xi damaġġ jew għalbiet li jirriżultaw mingħandhom.

POLITIKA TA’ PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATUR

L-Użu tal-Websajt, u kull kummenti, malajr, informazzjoni, Reġistrazzjoni tad-Dati u/jew materjali li tissottometti permezz jew billi tikkonċerna l-Użanza, jinsabu suġġetti lill-Politika ta’ Privatezza tagħna. Nireżervaw id-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-Użu tal-Websajt tiegħek, u kull informazzjoni personalment identifikabbli oħra li toffri wara te, skont il-termini tal-Politika ta’ Privatezza tagħna. Għal barra minn hekkara l-Politika ta’ Privatezza tagħna, jekk jogħġbok Agħfas Hawn.

Kull tentattiv minn individwu, kif imma mhux klijent tal-Softwer, biex jiddefaċċa, jidħallex, jitmexxa, jivandalizza jew iżomm fi tinkwetar l-operazzjoni tal-Website, hi trasgressjoni tal-liġi kriminali u ċivili u l-Softwer se jsegwi b’diligenza kull rimedju possibbli f’kunnessjoni mal-individwu jew entità li teħtieġ u li huwa permissibbli skond il-liġi u l-ekwitajiet.