Koşullar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web Sitesi kullanımınızla ilgili Anlaşmada belirtilen koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Web Sitesi kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılımın tek ve tam anlaşmasıdır ve Web Sitesi ile ilgili önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya anlayışları geride bırakır. Anlaşmayı, özel bir bildirim olmaksızın ve kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman değiştirebiliriz. En son Anlaşma Web Sitesi’nde yayınlanacaktır ve Web Sitesi’ni kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Web Sitesi ve/veya Hizmetleri sürekli kullandığınızda, o zamanki Anlaşma’nın içerdiği tüm koşul ve şartlara uymayı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeleri ve/veya değişiklikleri takip etmek için düzenli olarak bu sayfayı kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Web Sitesi ve Hizmetler sadece ilgili yasalara göre hukuki bağlayıcı sözleşmelere girebilen bireylere yöneliktir. Web Sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşından küçük bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Eğer onsekiz (18) yaşından küçükseniz, Web Sitesi ve/veya Hizmetler’i kullanma ve/veya erişme izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcı Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma sipariş formlarını tamamlayarak, Website’den belirli ürünler ve/veya hizmetler elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Website’de yer alan ürünler ve/veya hizmetler, bu ürünlerin üçüncü taraf sağlayıcıları olan üreticiler veya dağıtıcılar tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. TheSoftware, böyle ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Website’den ürün ve/veya hizmet elde edememe veya ürünün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicisiyle herhangi bir anlaşmazlık durumunda TheSoftware’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin size veya herhangi bir üçüncü tarafa Website’de sunulan ürün veya hizmetle ilgili herhangi bir iddiadan sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware, Yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. İlgili Yarışma kayıt formuyla ilgili doğru ve kesin bilgileri sağlayarak ve her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için ilgili kayıt formunu tamamen doldurmanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verileri sağlama konusunda anlaşmaya varırsınız. TheSoftware, yalnızca ve münhasır takdirine bağlı olarak, (i) Sözleşme’nin herhangi bir bölümünü ihlal ettiğinizi ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, yinelenen veya diğer şekilde kabul edilemez olduğuna karar verildiğinde, herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, kayıt verisi kriterlerini tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

LİSANS VERME

Website kullanıcısı olarak, Anlaşmaya uygun olarak Website’a, İçerik ve ilişkili materyallere erişim ve kullanım için münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verildi. Yazılım bu lisansı herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda sonlandırabilir. Website ve İçeriği yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’in hiçbir bölümü, herhangi bir formda çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi alma sistemi, elektronik veya mekanik olarak kullanılamaz. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamazsınız, kopyalayamazsınız, taklit edemezsiniz, klonlayamazsınız, kiralamazsınız, satamazsınız, değiştiremezsiniz, decompile edemezsiniz, disassemble edemezsiniz, tersine mühendislik yapamazsınız veya devredemezsiniz. Yazılım, Anlaşmada açıkça verilmeyen tüm hakları saklar. Website’nin düzgün çalışmasına müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’nin altyapısına makul olmayan veya aşırı derecede büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’i kullanma hakkınız devredilemez.

PROPRİETARY RIGHTS

İçerik, organizasyon, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve Website, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili diğer konular ilgili telif hakları, markalar ve diğer mülki (bununla sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet) hakları kapsamında korunmaktadır. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’in herhangi bir bölümünün, sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’deki malzemelerin, otomatik araçlarla veya diğer herhangi bir veri kazıma veya veri çıkarma yöntemiyle veya başka yollarla yazılı izin olmaksızın TheSoftware’den izin almadan bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek amacıyla sistemli bir şekilde alınması yasaktır. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri’de görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer malzemelere ilişkin mülkiyet hakları kazanmazsınız. TheSoftware tarafından Web sitesine veya Hizmetler yoluyla bilgi veya malzeme göndermek, TheSoftware tarafından bu bilgi ve/veya malzemeye ilişkin herhangi bir hak feragatı teşkil etmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’in ticari markalarıdır. Web sitesinde veya Hizmetler yoluyla görünen diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir. Uygulanabilir sahibinin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSITEYE HYPERLINK VERME, CO-BRANDING, “FRAMING” VE/VEYA WEB SİTESINE BAŞVURMA YASAKLANMIŞTIR

TheSoftware’un açık izni olmadan, hiç kimse herhangi bir nedenle Website’ye veya bunun bir bölümüne (logolar, ticari markalar, marka veya telif hakkı olan materyaller dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiperlink yapamaz. Ayrıca, Website’yi “framing” yapmak ve/veya Website’nin Uniform Kaynak Konum Belirleyici’si (URL)ni ticari veya ticari olmayan herhangi bir medyada TheSoftware’un önceden, açıkça ve yazılı izni olmadan referans vermek kesinlikle yasaktır. Bu tür içeriği veya faaliyeti kaldırma veya sonlandırma konusunda Website ile işbirliği yapmayı kabul ettiğinizi özellikle kabul edersiniz. Bununla ilgili olarak her türlü zarardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen belgeleri, bilgileri veya diğer içerikleri tek taraflı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELER TARAFINDAN OLUŞAN ZARAR İÇİN UYARI

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirirken kendi risklerini üstlenirler. TheSoftware, bu tür indirmelerin virüs ve solucan gibi bozucu bilgisayar kodlarından arındırılmış olduğuna dair hiçbir garanti vermez.

TAZMİNAT

TheSoftware, her bir ebeveyni, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarını, ve her bir ilgili üyesi, yöneticisi, direktörü, çalışanı, acentesi, ortakları, zararsız tutmak ve korumakla yükümlü olduğunu kabul edersiniz: (a) Web Sitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya katılımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili talepler, masraflar (makul avukatlık ücretleri dahil), zararlar, davalarda mükellefiyetler, talepler ve/veya her ne türlü olursa olsun, herhangi bir üçüncü taraf tarafından yapılan ve/veya oluşan herhangi bir talep; (b) İşbu Sözleşme’nin ihlali; ve/veya (c) başka bir birey ve/veya kuruluşun haklarını ihlaliniz. Bu maddedeki hükümler TheSoftware, her bir ebeveyni, iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşları, ve ilgili üyeleri, yöneticileri, direktörleri, çalışanları, acenteleri, hissedarları, lisans verenleri, tedarikçileri ve/veya avukatları için haktır ve yarar sağlar. Bu bireyler ve kuruluşlar bu hükümleri doğrudan kendi adlarına size karşı ileri sürebilir ve uygulayabilir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web sitesi, Üçüncü Taraf Sağlayıcıların sahip ve işlettiği olanlar dahil olmak üzere diğer İnternet sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi onlara yönlendirebilir. Yazılıma böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığı için, burada beyan ve kabul edersiniz ki yazılım, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların kullanılabilirliği ile ilgili sorumluluk taşımamaktadır. Ayrıca, yazılım, söz konusu üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklardan veya bunlardan elde edilen herhangi bir terim ve koşul, gizlilik politikası, içerik, reklam, hizmet, ürün ve/veya diğer malzemeleri onaylamamakta ve sorumlu veya sorumlu değildir, veya buradan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıplar.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİSİ

Web sitesinin kullanımı ve Web sitesi ile ilişkilendirilerek veya Web sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web sitesini kullanımınıza ilişkin tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan diğer tüm kişisel bilgileri Gizlilik Politikamızın şartlarına uygun olarak kullanma hakkımızı saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için lütfen Buraya Tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsun veya olmasın herhangi bir bireyin, Web sitesinin işleyişine zarar verme, yok etme, oynamaya çalışma, vandalize etme ve/veya başka şekillerde müdahale etme girişimi, ceza yasası ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, yasalar ve adalet tarafından müsait olduğu ölçüde her türlü çözümü bu tür bir ihlalde bulunan her birey veya kuruluşa karşı titizlikle takip edecektir.