Условия

ОБХВАТ И МОДИФИКАЦИЯ НА ДОГОВОРА

Съгласни сте с условията и условията, изложени в Договора за използване на Уебсайта. Договорът представлява целия и единствен договор между вас и Софтуера относно използването на Уебсайта и заменя всички предишни или едновременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Промяната на Договора може да се извършва от време на време по наше разсъждение, без конкретно уведомление до вас. Най-новият Договор ще бъде публикуван на Уебсайта и трябва да прегледате Договора преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на използването на Уебсайта и/или Услугите, вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, съдържащи се в Договора, в сила в този момент. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключат законни договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица, под 18 години. Ако сте под 18 години, нямате разрешение да използвате и/или достъпвате уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълване на приложимите форми за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на уебсайта, могат да съдържат описания, които са предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули от трети лица. TheSoftware не представя или гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или задължение по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всякакъв спор с продавача, дистрибутора и крайните потребители. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред трети лица за всеки иск, свързан с някой от продуктите и/или услугите, предлагани на уебсайта.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други отличия чрез състезания. Като предоставите истинска и точна информация във връзка със съответната регистрационна форма за състезанието и се съгласите с Официалните правила за състезанието, можете да участвате за възможността да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко състезание. За да се включите в състезанията, представени на уебсайта, трябва първо да попълните съответната форма за записване. Съгласявате се да предоставите истински, точни, актуални и пълни данни за регистрация в състезанието. TheSoftware има право да откаже всякакви данни за регистрация в състезанието, където се определи, по изключително решение на TheSoftware, че: (i) нарушавате някой от разделите на Споразумението и/или (ii) предоставените от вас данни за регистрация в състезанието са непълни, фалшиви, дублирани или друго неприемливи. TheSoftware може да промени критериите за регистрационни данни по всяко време, по свое изключително усмотрение.

LICENCE GRANT

Като потребител на уебсайта ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, оттеглима и ограничена лицензия за достъп и ползване на уебсайта, съдържанието и свързания с тях материал съгласно Споговорката. Софтуерът може да прекрати тази лицензия по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за лично, некомерсиално ползване. Нито една част от уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не може да се възпроизвежда в каквато и да е форма или да се включва в някаква система за извличане на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, имитирате, клонирате, наемате, отдавате под наем, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обратно инженерствате или прехвърляте уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите или някаква част от тях. Споговорката задържа всички права, които не са ясно предоставени в Споговорката. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или рутина, които да се намесват или да се опитват да се намесят с правилната работа на уебсайта. Не можете да предприемате никакви действия, които да налагат неподходящ или неразумно голям товар на инфраструктурата на Споговорката. Вашият право да използвате уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не може да се прехвърля.

ПРИВАТНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиките, дизайна, компилацията, магнитното превеждане, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и всички други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимото авторско право, търговска марка и други собственически (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Забранена е копирането, разпространението, публикуването или продажбата от вас на част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите посредством автоматизирани средства или всяка друга форма на покриване или извличане на данни, с цел създаване или компилация, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственост върху нито едно съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, които се виждат през Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материали на Уебсайта или чрез Услугите от страна на специалистите на TheSoftware не представлява отказ от право върху такава информация и/или материали. Името и логотипът на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, които се появяват на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Забранено е използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик.

ХИПЕРВРЪЗКА КЪМ УЕБСАЙТА, КО-БРЕНДИРАНЕ, „ФРЕЙМИРАНЕ“ И/ИЛИ РЕФЕРИРАНЕ НА УЕБСАЙТА СА ЗАБРАНЕНИ

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да направи хипервръзка към Уебсайта или части от него (включително, но не само ограничено до, логотипи, търговски марки, брандинг или авторски материали) към своя уебсайт или уеб място по какъвто и да е повод. Освен това, „фреймването“ на Уебсайта и/или споменаването на униформен ресурсен идентификатор (URL) на Уебсайта в какъвто и да е комерсиален или не-комерсиален медиен материал без предварителното, изрично писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Съгласявате се изрично да сътрудничите с Уебсайта за премахване или преустановяване, според приложимото, на такова съдържание или дейност. Признавате, че ще носите отговорност за всякаква вреда, свързана с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото да редактираме и/или изтриваме документи, информация или друго съдържание, което се появява на уебсайта.

ДИСКЛЕЙМЪР ЗА ПРИЧИНЕНА ВРЕДА ОТ ИЗТЕГЛЯНИЯТА ИНФОРМАЦИЯ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой риск. Програмният продукт не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без повредяващи компютърни кодове, включително, но не само вируси и червеи.

КОМПЕНСАЦИЯ

Вие се съгласявате да компенсирате и да защитавате TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, агенти, съколеги и / или други партньори, безопасни от всякакви искове и съдебни процеси, включително (разумни такси за адвокати), щети, процеси, разходи, изисквания и / или съдебни решения, направени от трети страни, поради или произтичащи от: (а) вашето използване на уебсайта, услугите, съдържанието и / или участие в някакъв конкурс; (б) нарушение на договора от ваша страна; и / или (в) нарушение на правата на други лица и / или същества. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и / или афилирани лица и всеки от техните съответни длъжностни лица, служители, директори, членове, служители, акционери, лицензодатели, доставчици и / или адвокати. Всеки от тези лица и организации има правото да обърне и оспори това положение безпосредствено срещу вас от свое име.}

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да ви насочи към други интернет сайтове и/или ресурси, включително, но не само, такива, притежавани и управлявани от доставчици от трета страна. Тъй като TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни, вие настояще признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни. Освен това, TheSoftware не одобрява и не носи отговорност или задължение за никакви условия и правила за поверителност, съдържание, реклама, услуги, продукти и/или други материали на такива уебсайтове или ресурси от трети страни, или за всякакви щети и/или загуби, възникнали от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛЯ

Използването на Уебсайта, и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и / или материали, които подавате чрез или във връзка с Уебсайта, са предмет на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме всичка информация относно вашето използване на Уебсайта, и всякаква друга идентифицируема лично информация, която ни предоставяте, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да прегледате нашата Политика за поверителност, моля кликнете тук.

Всяко опит да се нанесе вреда, унищожаване, намеса, вандализиране и/или други действия върху функционирането на Уебсайта от страна на физическо или юридическо лице, независимо дали то е клиент на TheSoftware или не, е нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще настоятелно предприеме всички подходящи мерки в това отношение срещу всички виновни лица или организации в максимално допустимия от закона и в справедливост обхват.