Feltételek

MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Elismered és elfogadod a Megállapodásban meghatározott feltételeket a weboldal használatával kapcsolatban. A Megállapodás kizárólagos és egyetlen megállapodást képez közted és a Szoftver között a weboldal használatával kapcsolatban, és felülbírálja az összes korábbi vagy egyidejű megállapodást, képviseletet, jótállást és/vagy megértést a weboldallal kapcsolatban. Időnként módosíthatjuk a Megállapodást egyedüli belátásunk szerint, külön értesítés nélkül. A legfrissebb Megállapodás fel lesz tüntetve a weboldalon, és meg kell vizsgálnod a Megállapodást a weboldal használata előtt. A weboldal és/vagy a szolgáltatások további használatával kijelented, hogy betartod az adott időpontban hatályos Megállapodásban foglalt összes feltételt és feltételezést. Ezért rendszeresen ellenőrizd ezt az oldalt a frissítések és/vagy változtatások miatt.

ELVÁRÁSOK

A webhely és szolgáltatások csak olyan személyek számára érhetők el, akik jogilag kötelező érvényű szerződéseket köthetnek az érvényes jog értelmében. A webhelyet és szolgáltatásokat nem szándékozták használni az 18 év alatti személyek. Ha 18 év alatti vagy, nincs engedélyed a webhely és/vagy szolgáltatások használatához és/vagy hozzáféréshez.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Szolgáltatói szolgáltatások

A megfelelő vásárlási űrlapok kitöltésével termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet vagy megpróbálhat szerezni a webhelyről. A webhelyen szereplő termékek és/vagy szolgáltatások leírásait közvetlenül az ilyen elemek gyártói vagy forgalmazói által biztosítják. A szoftver nem állítja vagy garantálja, hogy az ilyen elemek leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és egyetért abban, hogy a szoftver nem felelős vagy felelős semmilyen módon az Ön számára a termékek és/vagy szolgáltatások beszerzésének lehetetlensége vagy a termék értékesítőjével, forgalmazójával és végfelhasználó fogyasztóival kapcsolatos vitáért. Ön megérti és egyetért abban, hogy a szoftver nem vállal felelősséget sem Önnek, sem harmadik félnek azon állításával kapcsolatban, amely bármely a webhelyen kínált termékek és/vagy szolgáltatásokkal összefüggésben merül fel.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware promóciós díjakat és más jutalmakat kínál versenyeken keresztül. A megfelelő verseny regisztrációs űrlapban igaz és pontos információkat megadva, és az alkalmazandó Hivatalos Verseny Szabályzatot elfogadva lehetőséget kapsz arra, hogy részt vegyél, és megnyerd a promóciós díjakat a versenyeken keresztül. Ahhoz, hogy részt vegyél az oldalon szereplő versenyeken, először ki kell töltened a megfelelő jelentkezési űrlapot. A vállaltad, hogy valódi, pontos, naprakész és teljes Verseny Regisztrációs Adatokat fogsz megadni. A TheSoftware-nek joga van elutasítani a Verseny Regisztrációs Adatokat, ha a TheSoftware egyedüli és kizárólagos döntése szerint kiderül, hogy: (i) megszegted a Megállapodás bármely részét, és/vagy (ii) a megadott Verseny Regisztrációs Adatok hiányosak, hamisak, másolatok vagy egyébként elfogadhatatlanok. A TheSoftwarenek joga van bármikor megváltoztatni a Regisztrációs Adatok követelményeit, kizárólagos belátása szerint.

LICENCMEGJELENÍTÉS

A webhely felhasználójaként nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott licencet kapsz a webhely, tartalom és az ehhez kapcsolódó anyagok elérésére és használatára a Megállapodásnak megfelelően. A szoftver bármikor megszüntetheti ezt a licencet bármilyen okból. A webhelyet és a tartalmat csak egy számítógépen használhatod saját személyes, nem kereskedelmi célra. A webhely, tartalom, versenyek és/vagy szolgáltatások semmilyen részét sem szabad semmilyen formában reprodukálni, vagy bármilyen információvisszakereső rendszerbe beilleszteni, elektronikus vagy mechanikus módon. Nem használhatod, másolhatod, szimulálhatod, klónozhatod, bérelheted, bérbe adhatod, eladhatod, módosíthatod, dekódolhatod, szétszerelheted, visszafordító módon elemezheted vagy átjátszhatod a webhelyet, tartalmat, versenyeket és/vagy szolgáltatásokat, vagy ezek bármely részét. A szoftver fenntartja azokat a jogokat, amelyeket a Megállapodás nem konkrétan biztosít. Nem használhatsz semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint, hogy beavatkozz a webhely megfelelő működésébe vagy megpróbáld azt megzavarni. Nem hozhatsz létre olyan tevékenységet, amely aránytalanul nagy terhet ró a szoftver infrastruktúrájára. A webhely, tartalom, versenyek és/vagy szolgáltatások használati jogod nem átruházható.

SZELLEMI TULAJDON

A tartalom, szervezet, grafika, tervezés, összeállítás, mágneses fordítás, digitális átalakítás, szoftverek, szolgáltatások és más a Weboldalhoz, Tartalomhoz, Versenyekhez és Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kérdések a vonatkozó szerzői jogok, védjegyek és egyéb szabadalmi (ideértve, de nem kizárólagosan, szellemi tulajdonjogok) alatt védettek. Tilos a Weboldal, Tartalom, Versenyek és/vagy Szolgáltatások semmilyen részének másolása, újraterjesztése, közzététele vagy értékesítése. A weboldalról, tartalomból, versenyekből és/vagy szolgáltatásokból való anyag automatikus módon történő kinyerése vagy adatok gyűjtése bármilyen más formában, valóban vagy közvetve egy kollekció, összeállítás, adatbázis vagy könyvtár létrehozása vagy összeállítása céljából a TheSoftware írásos engedélye nélkül tilos. Nem szerez tulajdoni jogokat semmilyen tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy más anyaghoz, amelyet a Weboldalon, Tartalomban, Versenyeken és/vagy Szolgáltatásokon keresztül láthat. A TheSoftware által a Weboldalra vagy a Szolgáltatásokon keresztül történő információk vagy anyagok közzététele nem jelenti ezekhez kapcsolódó jog jogát. A TheSoftware név és logója, valamint az ezzel kapcsolatos grafikák, ikonok és szolgáltatásnevek a TheSoftware védjegyei. Az összes többi a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon megjelenő védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezi. Bármilyen védjegy használata az érvényes tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

AZ OLDALRA TÖRTÉNŐ HYPERLINKEK, CO-BRANDING, “FRAMING” ÉS / VAGY HIVATKOZÁS MEGVÁLTOZTATÁSA TILOS

Hacsak TheSoftware kifejezetten nem engedélyezi, senki sem helyezhet linkeket az oldalra vagy annak részeire (beleértve, de nem kizárólagosan a logókat, védjegyeket, márkaidentitást vagy szerzői jog által védett anyagokat) saját weboldalára vagy internetes helyszínére semmilyen okból. Továbbá, tilos az Oldalat “framing” módszerrel megjeleníteni és / vagy az oldalhoz tartozó Egyesített Forrás Azonosítóval („URL”) hivatkozni bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiumban a TheSoftware előzetes, írásos engedélye nélkül. Kifejezetten beleegyezel, hogy együttműködsz az Oldallal a ilyen tartalom vagy tevékenység eltávolításában vagy leállításában. A jelen nyilatkozattal elismered, hogy kártérítésre kötelezhető vagy azzal kapcsolatos minden kárért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Kizárólagos mérlegelésünkben fenntartjuk a jogot bármilyen dokumentum, információ vagy más tartalom szerkesztéséhez, törléséhez vagy módosításához a webhelyen megjelenők közül.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A LETÖLTÉSEKBŐL EREDŐ KÁROKÉRT

A látogatók saját kockázatukra töltik le az információt a webhelyről. A szoftver nem vállal semmilyen garanciát arra vonatkozóan, hogy az ilyen letöltések mentesek-e olyan károsító számítógépes kódoktól, mint például vírusok és férgek.

KERESZBÉDELEMI KÖTELEZÉS

Elfogadja, hogy kártalanítja és mentesíti a TheSoftware-t, valamint az ő szülővállalataikat, leányvállalataikat és kapcsolódó vállalkozásaikat, valamint azok felelős tagjait, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottait, társkiadóit és/vagy más partnereit minden harmadik fél által tett igény és minden költség (beleértve az elfogadható ügyvédi díjakat), kár, kereset, költség és/vagy ítélettel, amelyeket harmadik fél terjeszt be Önnek a webhely, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely versenyhasználatával kapcsolatban; (b) Ha megszegi a megállapodást; és/vagy (c) megsérti más személy és/vagy jogi személy jogait. Jelen bekezdés rendelkezései a TheSoftware és az ő szülővállalataik, leányvállalataik és/vagy kapcsolódó vállalkozásaik, valamint azok felelős tisztviselők, igazgatók, tagok, alkalmazottak, ügynökök, részvényesek, engedélyezők, szállítók és/vagy ügyvédek javára szolgálnak. Minden ilyen egyéni és jogi személynek jogában áll közvetlenül érvényesíteni és érvényesíteni ezeket a rendelkezéseket Önrel szemben.

HARMADIK FÉL WEBHELYEK

A webhely linkeket biztosíthat és/vagy más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra hivatkozhat, ideértve, de nem kizárólagosan, a Harmadik Fél Szolgáltatók tulajdonában álló és üzemeltetett webhelyeket. Mivel a Szoftvernek nincs ellenőrzése az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások felett, ezért elismeri és beleegyezik abba, hogy a Szoftver nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Továbbá, a Szoftver nem támogatja és nem felelős vagy kártérítési felelősséget vállal semmilyen feltételért és/sajátosságokért, adatvédelmi irányelvekért, tartalmért, reklámért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy más anyagokért az ilyen harmadik fél webhelyekről vagy erőforrásokról vagy azokból eredő károkért és/vagy veszteségekért.

Adatvédelmi irányelveink / Látogatói információk

A weboldal használata és minden hozzászólás, visszajelzés, információ, regisztrációs adatok és/vagy anyag, amit a weboldalon keresztül vagy a weboldallal kapcsolatban nyújtasz be, az adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezelendő. Fenntartjuk a jogot, hogy felhasználjuk az összes információt a weboldal használatával kapcsolatban, és bármely egyéb személyes azonosítóadatot, amit te nyújtasz, az adatvédelmi irányelveink szerint. Az adatvédelmi irányelveink megtekintéséhez kattints ide.

Bármilyen egyéni kísérlet, akár TheSoftware ügyfél, akár nem, a webhely működésének károsítására, megsemmisítésére, manipulálására, rongálására és/vagy bármilyen módon való beavatkozására, bűncselekmény és polgári jog megsértése, és a TheSoftware minden törvényben és igazságszolgáltatásban törvényesen lehető legteljesebb mértékben közbelép a megszegő egyének vagy entitások ellen.