Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami a ustanoveními uvedenými v dohodě týkající se vašeho používání webové stránky. Tato dohoda představuje jedinou plnohodnotnou dohodu mezi vámi a The Software týkající se vašeho používání webové stránky a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, zástupce, záruky a/nebo porozumění související s webovou stránkou. Dohodu si můžeme z času na čas měnit na základě našeho výhradního uvážení, aniž bychom vás o tom upozornili. Nejnovější dohoda bude zveřejněna na webové stránce a měli byste si dohodu přezkoumat před použitím webové stránky. Pokračováním ve vašem používání webové stránky a/nebo služeb zde tímto souhlasíte s dodržováním všech ustanovení a podmínek obsažených v platné dohodě. Proto pravidelně sledujte tuto stránku ohledně aktualizací a/nebo změn.

POŽADAVKY

Webová stránka a služby jsou dostupné pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušných zákonů. Webová stránka a služby nejsou určeny pro použití jednotlivci, kteří jsou mladší osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení k používání webové stránky a/nebo služeb a/nebo přístupu k nim.

POPIS SLUŽEB

Služby prodejce

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby ze stránky. Produkty a/nebo služby prezentované na stránce mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobcemi nebo distributory takových položek třetích stran. TheSoftware nepředstavuje ani nezaručuje, že popisy takových položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze stránky, ani za jakýkoli spor s prodejcem, distributorem a koncovými spotřebiteli produktu. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware vám ani žádné třetí straně není odpovědný za jakékoliv nároky související s jakýmkoliv ze zde nabízených produktů a/nebo služeb.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí reklamní ceny a jiné odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a přijetím oficiálních pravidel soutěže, která se vztahují na každou soutěž, se můžete zúčastnit a mít šanci vyhrát reklamní ceny nabízené v rámci každé soutěže. Pro účast na soutěžích na webové stránce je nutné nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů pro registraci do soutěže. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli údaj registrace do soutěže, pokud se výhradním rozhodnutím TheSoftware zjistí, že: (i) porušujete jakoukoli část Smlouvy; a/nebo (ii) údaje registrace do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si může kriteria pro registraci měnit kdykoli, dle svého výhradního uvážení.

DODELOVÁNÍ LICENCE

Jako uživatel webové stránky vám je udělena neexkluzivní, ne přenosný, odvolatelný a omezená licence pro přístup a používání webové stránky, obsahu a souvisejícího materiálu v souladu s dohodou. Software může tuto licenci kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu. Webovou stránku a obsah můžete používat na jednom počítači pouze pro svou vlastní osobní a nekomerční použití. Jakákoli část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoliv formě nebo začleněna do jakéhokoli systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického. Nesmíte používat, kopírovat, napodobovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozebrat, inženýrství zpětného vydávání ani přenášet webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby ani jakoukoli jejich část. Software si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Nesmíte používat zařízení, software ani rutinu k rušení nebo pokusu o rušení správného fungování webové stránky. Nesmíte podniknout žádné kroky, které by zatížily infrastrukturu Softwareu nepřiměřeně nebo nepřiměřeně. Vaše právo používat webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby není převoditelné.

PRÁVA VLASTNICTVÍ

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související s Webovou stránkou, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněny podle platných autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických (včetně, ale neomezující se na, práva duševního vlastnictví) práv. Kopírování, přerozdělování, publikování nebo prodej jakékoli části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb je přísně zakázáno. Systémové načítání materiálů z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb pomocí automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli jiného typu scrapingu nebo extrakce dat za účelem vytváření nebo kompilace přímo či nepřímo kolekce, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného povolení od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva ke žádnému obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na Webové stránce, Obsahu, Soutěží a/nebo Službách. Zveřejnění informací nebo materiálů na Webové stránce, nebo prostřednictvím Služeb, společností TheSoftware neznamená odstoupení od jakéhokoli práva na takové informace a/nebo materiály. Název a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochrannými známkami společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Používání jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLEČNÉ ZNAČKOVÁNÍ, „FRAMING“ A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JSOU ZAKÁZANÉ

Pokud nejsou výslovně povoleny TheSoftware, nikdo nesmí vytvořit hyperlink na Webové stránky nebo jejich části (včetně, ale nejen omezeně na loga, ochranné známky, značkování nebo chráněný materiál) s cílem odkazovat na své webové stránky nebo jiné webové prostředí. Dále je přísně zakázáno „framing“ Webových stránek a/nebo odkazování na Uniform Resource Locator („URL“) Webových stránek v jakémkoli komerčním nebo nekomerčním médiu bez předchozího výslovného písemného souhlasu TheSoftware. Zvláštní dohoda se Vámi souhlasí v tom, že budete spolupracovat s Webovými stránkami na odstranění nebo zastavení takového obsahu nebo činnosti. Tímto tedy uznáváte, že budete odpovědní za veškeré s tím související škody.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení upravovat a/nebo mazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

OZNÁMENÍ O ŠKODĚ ZPŮSOBENÉ STAHNUTÍM SOUBORŮ

Návštěvníci stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že tyto soubory jsou bez poškozujících počítačových kódů, včetně, ale nejen omezeno na viry a červy.

POKRYTÍ ZÁRUKAMI

Souhlasíte s pokrytím záruky a trváním TheSoftware, včetně jejich rodičů, poboček a přidružených společností, a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolupracovníků a/nebo jiných společníků, v bezpečí před jakýmkoli a všemi nároky, výdaji (včetně přiměřených poplatků advokátů), škodami, soudními sporý, náklady, požadavky a/nebo soudními rozhodnutími strany třetí osoby, které jsou způsobeny vaším používáním Webové stránky, Služeb, Obsahu a/nebo vstupem do jakéhokoli soutěže; b) vaším porušením Smlouvy; a/nebo c) vaším porušením jakýchkoli práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěšná pro TheSoftware, jejich rodiče, pobočky a/nebo přidružené společnosti a pro jejich příslušné úředníky, ředitele, členy, zaměstnance, zástupce, akcionáře, licencianty, dodavatele a/nebo advokáty. Každý z těchto jednotlivců a subjektů má právo na uplatnění a vynucování těchto ustanovení přímo proti vám jménem této jednotlivé osoby nebo subjektu.

TŘETÍ STRANNÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka může poskytovat odkazy a/nebo vás odkázat na jiné internetové stránky a/nebo zdroje, včetně, ale neomezeně na ty vlastněné a provozované Third Party Providers. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami třetí strany a/nebo zdroji, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že TheSoftware není odpovědný za dostupnost takových webových stránek třetích stran a/nebo zdrojů. Dále TheSoftware nedoporučuje a nenese odpovědnost ani záruku pro žádné podmínky a podmínky, zásady ochrany soukromí, obsah, reklamu, služby, výrobky a/nebo jiné materiály na těchto webových stránkách třetích stran nebo zdrojích, ani za žádné škody a/nebo ztráty z toho vyplývající.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ/INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKU

Používání Webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, Registrační údaje a/nebo materiály, které odesíláte prostřednictvím nebo ve spojení s Webovou stránkou, podléhá našim Zásadám ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo používat všechny informace o vašem používání Webové stránky a všechny ostatní identifikovatelné osobní údaje poskytnuté vám, v souladu se Zásadami ochrany soukromí. Chcete-li zobrazit naše Zásady ochrany soukromí, klikněte zde.

Jakýkoli pokus jakéhokoli jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware nebo ne, poškodit, zničit, zasáhnout, vandalizovat a/nebo jinak narušit provoz webové stránky, je porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware se pečlivě bude snažit v rámci zákona a spravedlnosti vymáhat všechna možná opatření v této věci proti jakémukoli jednotlivci nebo entitě, který je v tomto ohledu spáchal, a to ve všech nejširších možných mezích.