Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen angående din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og Programvaren angående din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste Avtalen vil bli publisert på nettstedet, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet og/eller tjenestene, samtykker du herved i å overholde alle vilkår og betingelser som er nevnt i Avtalen som er gyldig på den tiden. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Tilbyder av tjenester

Ved å fullføre relevante innkjøpsordreskjemaer kan du få, eller prøve å få, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som vises på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er levert direkte av produsentene eller distributørene av slike varer fra tredjepartsleverandørene. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for eventuelle tvister med selgeren, distributøren og sluttbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware reklamepremier og andre utmerkelser gjennom konkurranser. Ved å gi riktig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurranse-registreringsskjemaet, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å ha en sjanse til å vinne de reklamepremiene som tilbys i hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er featured på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du godtar å gi riktig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranse-registreringsdata. TheSoftware har retten til å avvise hvilken som helst konkurranse-registreringsdata der det er bestemt, i den ene og eneste skjønnheten til TheSoftware, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) den konkurranseregistreringsdataen du har gitt er ufullstendig, svindler, en duplikat eller ellers uakseptabel. TheSoftware kan endre registreringsdatakriteriene når som helst, etter eget skjønn.

TILLATELSESGRUNNLAG

Som bruker av nettsiden har du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilknyttet materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst årsak. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen deler av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller inkorporeres i noen informasjonshentesystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere, eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller noen deler av disse. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettsidens riktige funksjon. Du kan ikke utføre handlinger som legger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

EIERRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av noe del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk innsamling av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du tilegner deg ingen eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Offentliggjøring av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettighet til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, tilhører deres respektive eiere. Bruken av noe varemerke uten eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

Å LENKE TIL NETTSTEDET, MEDMERKING, ‘INNFELLING’ OG/ELLER REFERERING TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre TheSoftware uttrykkelig har gitt tillatelse, er det ikke tillatt for noen å lenke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettsbeskyttet materiale), til deres eget nettsted eller nettarena, av hvilken som helst grunn. Videre er det strengt forbudt å ‘innfelle’ nettstedet og/eller referere til nettadressen (”URL”) til nettstedet i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten forhåndsklarering og skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller stoppe, etter behov, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du vil holdes ansvarlig for all tap og skade forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på egen risiko. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende dataprogrammer, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

SKADESLØSHOLD

Du samtykker i å holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkevare-skapere og/eller andre partnere, skadeløse for ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer fra enhver tredjepart, som følge av eller oppstått som følge av: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av en annen persons og/eller enhets rettigheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse personene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på vegne av seg selv.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Siden TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller -ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller -ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, noen vilkår og betingelser, personvernpolicyer, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer hos eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller -ressurser, eller for noen skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERN/VISITOR-INFORMASJON

Bruk av nettsiden, og all tilbakemelding, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt våre personvernregler. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon som er gitt av deg, i samsvar med vilkårene i våre personvernregler. For å se våre personvernregler, klikk her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig om de er TheSoftware-kunder eller ikke, på å skade, ødelegge, forstyrre, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre nettsidens drift, utgjør en krenkelse av kriminell og sivil lovgivning. TheSoftware vil forfølge ethvert og alle rettsmidler i denne forbindelse mot enhver fornærmende person eller enhet til fulle grad lovlig og med rettferdighet.