Termeni

DOMENIU DE APLICARE ȘI MODIFICARE A ACORDULUI

Vă angajați să respectați termenii și condițiile stipulate în Acord în ceea ce privește utilizarea dumneavoastră a site-ului web. Acordul constituie întregul și unicul acord între dumneavoastră și Software-ul în ceea ce privește utilizarea dumneavoastră a site-ului web și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau contemporane referitoare la site-ul web. Putem modifica Acordul din când în când, la discretia noastră exclusivă, fără notificare specifică către dumneavoastră. Ultimul Acord va fi afișat pe site-ul web, iar dumneavoastră ar trebui să-l revizuiți înainte de a utiliza site-ul web. Prin continuarea utilizării site-ului web și/sau a serviciilor, dumneavoastră sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord, care sunt valabile în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați periodic această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile numai pentru persoanele care pot încheia contracte legal valabile conform legislației aplicabile. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub 18 ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii ale furnizorilor

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți produse și/sau servicii specifice de pe Website. Produsele și/sau serviciile prezentate pe Website pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. TheSoftware nu reprezintă și nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dumneavoastră de a obține produsele și/sau serviciile de pe Website sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau față de orice terț pentru orice cerere legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe Website.

CONCURSURI

Ocazional, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea informațiilor veridice și precise în legătură cu formularul de înregistrare a concursului aplicabil și acceptarea Regulilor Oficiale ale concursului aplicabile fiecărui concurs, puteți participa pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe site, trebuie să completați integral formularul de înregistrare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați date de înregistrare ale concursului reale, precise, curente și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare a concursului în cazul în care se constată, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare a concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate modifica criteriile de date de înregistrare în orice moment, în discreția sa exclusivă.

LICENȚĂ ACORDATĂ

Ca utilizator al site-ului web, beneficiați de o licență nelimitată, nepersonală, neconvertibilă și restrânsă pentru a accesa și utiliza site-ul web, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment din orice motiv. Puteți utiliza site-ul web și conținutul pe un singur calculator în scop personal, neprofesional. Nicio parte din site-ul web, conținut, concursuri și / sau servicii nu poate fi reprodusă în niciun fel sau introdusă în orice sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, emula, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, dezvolta invers sau transfera site-ul web, conținutul, concursurile și / sau serviciile sau o parte a acestora. Software-ul își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate explicit în Acord. Nu aveți voie să utilizați nicio dispozitiv, software sau rutină pentru a interferea sau a încerca să interfereze cu funcționarea corectă a site-ului web. Nu aveți voie să întreprindeți nicio acțiune care să impună o povară nerațională sau disproporționat de mare infrastructurii TheSoftware. Dreptul dumneavoastră de a utiliza site-ul web, conținutul, concursurile și / sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURILE DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu legile drepturilor de autor, mărcilor comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extragerea sistematică a materialului de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extragere sau colectare a datelor pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, o compilare, o bază de date sau un director fără permisiunea scrisă de la TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra oricărui conținut, document, software, servicii sau alte materiale văzute sau prin intermediul Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Publicarea informațiilor sau materialelor pe Website, sau prin și prin intermediul Serviciilor, de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept în sau asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și numele de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Website sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor lor. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HIPERLEGĂTURI LA SITE-UL WEB, CO-BRANDING, “INTEGRAREA” ȘI/SAU REFERIREA INTERZISE CĂTRE SITE-UL WEB

Cu excepția autorizării exprese a TheSoftware, nimeni nu poate crea hiperlegături către Site-ul web, sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logouri, mărci comerciale, branduri sau materiale protejate de drepturile de autor), pe propriul website sau în spațiul web al terților, din orice motiv. Mai mult, ”integrarea” Site-ului web și/sau referirea la Adresa URL uniformă (”URL”) a Site-ului web în orice mediu comercial sau non-comercial, fără acordul prealabil, expres și scris al TheSoftware este strict interzisă. Sunteți de acord în mod expres să cooperați cu Site-ul web pentru a elimina sau a înceta, după caz, conținutul sau activitatea respectivă. Prin prezenta recunoașteți că veți fi responsabil pentru toate daunele asociate.

EDITAREA, ȘTERGEREA ȘI MODIFICAREA

Ne rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alte conținuturi care apar pe site-ul web.

AVERTISMENT PRIVIND DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe site în propria lor răspundere. Software-ul nu garantează că astfel de descărcări sunt lipsite de coduri de calcul corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

INDENMNIZARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, firmele subsidiare și afiliatele lor și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-marcile și / sau alți parteneri ai acestora, nevinovați față de orice și toate pretențiile, cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, cererile și / sau hotărârile de orice fel, făcute de orice terță parte din cauza sau rezultate din: (a) utilizarea Dvs. a site-ului, serviciilor, conținutului și / sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea Dvs. a Acordului; și / sau (c) încălcarea drepturilor altui individ și / sau entitate. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecărui părinte al acestora, subsidiarelor și / sau afiliatelelor lor, și fiecărui ofițer, director, membru, angajat, agent, acționar, licențiat, furnizor și / sau avocat al acestora. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să invoce și să pună în aplicare direct aceste prevederi împotriva Dvs., în numele său.

SITE-URI TERȚE

Site-ul poate furniza link-uri către și/sau te poate îndruma către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de furnizori terți. Deoarece TheSoftware nu controlează astfel de site-uri web și/sau resurse terțe, tu recunoști și ești de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. În plus, TheSoftware nu își susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru orice termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, reclame, servicii, produse și/sau alte materiale de pe aceste site-uri web sau resurse, sau pentru eventualele daune și/sau pierderi rezultate.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII PRIVIND VIZITATORII

Utilizarea website-ului și toate comentariile, feedback-urile, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul website-ului sau în asociere cu acesta sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea website-ului și orice alte informații de identificare personală furnizate de dumneavoastră, în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, faceți clic aici.

Orice încercare a oricărei persoane, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau de a interfera în orice alt mod cu funcționarea website-ului, constituie o încălcare a legii penale și civile și TheSoftware va urmări în mod diligent toate mijloacele legale și de justiție în această privință împotriva oricărei persoane sau entități care să comită asemenea acțiuni.